Шест основни въпроса, които да си зададете при избора на хоспис или старчески дом

Когато настъпи моментът да започнат да търсят хоспис или старчески дом, повечето хора често откриват, дори сами за себе си, че не са сигурни откъде да започнат своето търсене или нямат точната представа кои неща да вземат предвид. Това е изключително важно решение и прави избора на правилното място от особено значение.

Шест основни въпроса, които да си зададете при избора на хоспис или старчески дом

Когато настъпи моментът да започнат да търсят хоспис или старчески дом, повечето хора често откриват, дори сами за себе си, че не са сигурни откъде да започнат своето търсене или нямат точната представа кои неща да вземат предвид. Това е изключително важно решение и прави избора на правилното място от особено значение. За тези от вас, които не сте сигурни нaкъде да насочите своето внимание при търсенето на дом за стари хора, имайте наум следните 6 ключови въпроса, който ще ви помогнат в правилния избор на място. Чрез тях вие ще си изградите известна структура на критериите, които да следвате, а също така ще сте способни да покажете известна информираност при комуникацията си с учрежденията.

От колко време функционира хосписът?

Въпреки че продължителността от време, в което хосписът извършва своята дейност може и да не е от директно значение за качеството, което предлага, имайте предвид, че някои възникват бързо, но и също толкова бързо престават да съществуват. Изборът на място с дълга история е малко или много гаранция за бъдещи перспективи да продължи мисията си.

Предлага ли хосписът продължителна грижа за своите пациенти?

Повечето домове за стари хора осигуряват грижа 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Някои медицински експерти отбелязват, че не всички хосписи предлагат тази услуга. Това до голяма степен създава трудности за семействата, които биха предпочели присъствието на медицински специалист в последните часове от живота на техния близък.

Разполага ли съответният хоспис или старчески дом със стационарна апаратура, в случай на възникнали усложнения?

Настъпването на сериозен медицински проблем би наложило преместването на пациента на друго място, което би създало безспорно неудобство за него и неговите близки. Добра идея е да се уверите, че хосписът или има оборудване, или запазени легла в болница, за подобни ситуации.

Колко бързо би реагирал хосписът при спешни случаи?

В подобни ситуации е естествено да искате да сте убедени, че дежурният лекар ще обърне старателно внимание на вашия близък. Това е много важна точка, която не бива да пренебрегвате.

Може ли хосписът да се грижи временно за мен (или за мой близък), докато съм постоянно настанен в дом за стари хора?

Въпреки че повечето учреждения ще отговорят положително и без колебания на този въпрос, винаги би било добра идея да се подсигурите и да попитате предварително. По този начин, проявявайки предвидливост, вие си спестявате много бъдещи неудобства, от които на този етап сте съгласни, че най-малко имате нужда.