Комбинацията хоспис и дом за стари хора е надеждна формула за добри грижи

В годините на активен живот, работа, семейство, деца, не ни остава време да се замислим върху въпроси като този. Оттам и трудно бихме взели моментално решение за избор на хоспис или дом за стари хора, предлагащи подходящи условия за нашите по-възрастни родители. Настоящата статия цели да ви даде по-точна представа за двете понятия и да извлечете полезната информация, която ви е нужна.

Комбинацията хоспис и дом за стари хора е надеждна формула за добри грижи

В годините на активен живот, работа, семейство, деца, не ни остава време да се замислим върху въпроси като този. Оттам и трудно бихме взели моментално решение за избор на хоспис или дом за стари хора, предлагащи подходящи условия за нашите по-възрастни родители. Настоящата статия цели да ви даде по-точна представа за двете понятия и да извлечете полезната информация, която ви е нужна.

Хората, които вече не могат успешно и безопасно да се грижат за себе си, в даден момент трябва да помислят за намирането на нов дом, който да им осигури необходимата за тях грижа. Важно е да се знае, че хоспис и старчески дом не са едно и също нещо.

Първите алтернативни домове за стари хора възникват през 90-те години като алтернатива на специализираните медицински учреждения, на разположение на възрастните по онова време. Там повечето хора са все още способни да се обгрижват, но са започнали да имат нужда от помощ при дейности като готвене и къщна работа. Идеята при въпросните домове за стари хора е, че там въпреки всичко разполагате с повече самостоятелност. Настанени сте в собствена стая или апартамент с отделни санитарни помещения, както и някои консумативи. Целта на обстановката е да напомня домашния уют, без да насажда в отседналите там постоянното чувство, че са в болнично заведение. Във всеки старчески дом има на разположение персонал, който да асистира на пациентите си в техните ежедневни задачи. Камериери и домакини се грижат за прането и чистотата. Помощ се предоставя на възрастните хора при къпане и приема на лекарства.

Някои домове за стари хора предлагат, когато се налага, и транспорт на отиване и връщане от преглед при вашия лекар. Останалата част от свободното си време през деня, можете да прекарвате в различни дейности или настолни игри с останалите си съжители по адрес.

Хосписите, в тесния смисъл, са за онези хора, които имат нужда от постоянна медицинска грижа. Кандидатите за тези учреждения са тези, за които трябва да се полага огромна грижа и помощ за да се справят дори с простите ежедневни дейности или имат когнитивни нарушения. Като допълнение, всеки който има инвалидизиращи медицински проблеми, е по-добре обгрижван в хоспис.

За разлика от споменатите по-горе домове за стари хора, идеята за хоспис е да наподобява доста повече на болнично заведение. Стаите могат отново да са индивидуални, но често, заради тяхната цена, те биват поделяни между поне двама души. Налично е постоянното присъствие на медицински персонал от лекари и обучени медицински сестри, които да полагат денонощна грижа за своите пациенти.